Jump to content

Know-how a INOVACE je cesta vedoucí ke zvyšování a zajišťování konkurenceschopnosti, prosperity a zisků.

Know-how je souhrn informací, znalostí, poznatků a zkušeností pro určitou činnost

         Know-how je anglické sousloví, popisující technologické a informační předpoklady pro určitou činnost, nejčastěji výrobu, případně pro provoz a jejich technické uskutečnění. Je to souhrn poznatků, výrobních a obchodních znalostí a postupů, návodů či receptur pro výrobu, získaných dlouholetou zkušeností.

         Často jde o takový druh zkušeností, že se jen stěží dají popsat a proto bývají předmětem smluv o technické pomoci, kterou poskytuje osobně jejich majitel. Know-how je hospodářský nehmotný statek a týká se výroby produktů, které nepodléhají patentům a licencím.

         Ač neexistuje jednotná definice know-how, zahrnuje v sobě podle převládající praxe výraz know-how výrobně technické a obchodní poznatky, znalosti a dlouhodobé výrobní zkušenosti s určitým procesem, technologií, technickou pomoc, znalost utajovaných receptur a postupů, nepatentované či utajované vynálezy, ale i poznatky a zkušenosti z oblasti organizace výroby a řízení, podnikání, obchodu, marketingu atp. Tohle i víc máte nyní možnost získat.

Je možné vyřešit téměř jakýkoliv problém!

 

http://www.jaluvka.com